Aktualności / Posted on

Pracownia Einsteina

Fizyka, biologia i chemia są wokół nas. Pociechy w naszym żłobku poznają tajniki otaczającego ich świata poprzez doświadczanie. Nasi mali naukowcy są niezwykle inteligentni, spostrzegawczy i chętnie biorą udział w eksperymentach.

 

Zajęcia w „Pracowni Einsteina” rozwijają ich naturalne zdolności w myśl edukacji progresywistcznej.

 

6 zasad koncepcji progresywistycznej za (Gutek G., 2003, s. 298):

1. Edukacja powinna dawać możliwość swobodnego rozwoju dziecka.
2. Poprzez kształcenie należy stymulować indywidualne zainteresowania dziecka.
3. Nauczyciel powinien ukierunkowywać aktywność badawczą dziecka.
4.Ocena osiągnięć dziecka powinna uwzględniać jego postępy w rozwoju umysłowym, fizycznym, moralnym i społecznym.
5.Nauczyciel, szkoła i rodzice powinni razem współpracować, dążąc do postępów w rozwoju dziecka.
6.W szkole powinno się testować innowacyjne techniki.

 

Żłobek i opiekunowie tworzą namiastkę „szkoły” dla malucha. W „Koniku na biegunach” oprócz pielęgnacji, opieki i wychowania jest element edukacyjny, który bardzo sobie cenimy. Prowadząc zajęcia z dziećmi wierzymy, że daje im to dobre podstawy do uczenia się na dalszych etapach edukacji. To co niezwykłe – samochodzik, który jeździ, staje się dla nich realne – potrzebna podstawa, koła, kabelek, bateria i wiatraczek.

Eksperyment, możliwość doświadczenia jest najlepszą metodą uczenia się i rozwijania własnej kreatywności.

Pracownia Einsteina