Własny ogród

Stałym punktem dnia jest spędzanie czasu w naszym dużym 1200 m2 ogrodzie na świeżym powietrzu i zapewnienie dzieciom codziennej dawki ruchu. Różnorodne ukształtowanie terenu, rabaty, mini-warzywniak, krzewy, drzewa zachęcają dzieci do eksploracji terenu i jego poznawania.

W ogrodzonej części zaaranżowana została strefa dla naszych najmłodszych dzieci, aby zapewnić im odpowiedni poziom bezpieczeństwa i radosnego korzystania z ogrodu na własnych zasadach.

Nasze starszaki poruszają się po całym terenie pod naszą opieką, korzystając z możliwości wspinania, wdrapywania, ślizgania, biegania po górkach porośniętych zróżnicowaną roślinnością. Hodujemy rośliny i bawimy się wodą. Prowadzimy również własny mały ogródek i mamy narzędzia odpowiednie dla małych ogrodników. To wszystko, aby dzieci wzrastały w poczuciu sprawstwa i samodzielności, a każda aktywność wzmacniała ich wiarę w swoje możliwości i poczucie własnej wartości.