Język Serca

Dzieci traktujemy z szacunkiem, pracujemy w nurcie Języka serca porozumienia bez przemocy. Chcemy by dzieci poznały język akceptacji, swobody w wyrażaniu siebie, a jednocześnie bycia uważnym w kontakcie z innymi ludźmi i z przyrodą. Bez względu na to, ile mamy lat, wszyscy potrzebujemy empatii i akceptacji, czyli otwartości na nasze potrzeby i gotowości do wysłuchania tego, co mamy do powiedzenia. W Koniku na biegunach preferowaną metodą komunikacji jest metoda opracowana przez Marshalla Rosenberga, znana na świecie pod nazwą Nonviolent Communication (NVC) lub bardzo często określana mianem języka serca. U jej podstaw – porozumienia bez przemocy (NVC) leży „dawanie z serca”, dawanie empatyczne, wzbogacające, dające pożytek nam samym oraz innym ludziom. Na NVC składają się cztery główne elementy: spostrzeżenia, uczucia, potrzeby oraz prośby. Sprawne ich identyfikowanie i posługiwanie się nimi ma na celu doprowadzić do sytuacji, kiedy obie strony będą chciały i potrafiły „dawać z serca”. Taki sposób komunikacji wymaga więcej czasu i poświęcenia uwagi swojemu rozmówcy, skoncentrowania się na drugiej osobie, jej wysłuchania. To trudne, gdy czeka na nas masa pilnych rzeczy do zrobienia, ale jest kwestią naszego wyboru, czemu nadamy wyższy priorytet.