Indywidualna adaptacja

Bliskościowa adaptacja trwa u nas cały rok. Cały proces jest indywidualnie dostosowany do każdej rodziny i modyfikowany w razie potrzeby. Postępujemy w zgodzie z gotowością dziecka i rodziców. Każde, nowo przybyłe dziecko, przed którym stoi często stresujący etap jakim jest dołączenie do grupy uczestniczy w indywidualnie zaplanowanym procesie adaptacji. Plan adaptacji każdorazowo omawiany jest z rodzicami i opiekunami grupy.

Czas trwania procesu adaptacji uzależniony jest od gotowości dziecka – trwa tak długo, jak jest to potrzebne. Naszym zadaniem w tym okresie jest dostarczenie dziecku pozytywnych doznań społeczno – emocjonalnych, które pozwolą mu zbudować poczucie bezpieczeństwa w nowym miejscu. Proces adaptacji wymaga jednoczesnego pełnego zaangażowania od rodziców i opiekunów grupy, lecz przeprowadzony z uważnością pozwoli dziecku na dołączenie w bezpieczny sposób do nowej społeczności. Finalnym efektem adaptacji jest zapewnienie zarówno dziecku jak i rodzicom komfortu pozostania dziecka w Koniku na biegunach.